Welkom bij SISCCH

Welkom bij de stichting SISCCH

De Stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum Haarlemmermeer (SISCCH)
houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de ouderen in de Haarlemmermeer.
Het is van groot belang, dat kwetsbare ouderen niet vergeten worden
en blijven meedoen in onze samenleving. Bij de participatie van ouderen
zit een heel programma aan vast waar voortdurend aandacht aan wordt besteed.
SISCCH richt zich op de drie pijlers “zorg, begeleiding en wonen”,
die ook de doelstelling vormen van het WMO-beleid.
Klik op de foto voor vergroten.

Bezoekadres:
Wijkgebouw De Nieuwe Silo
Graan voor Visch 14302
2132 VJ HOOFDORP
023-5656400
023-5656405

Contactgegevens SISCCH:
e-mailadres: info@siscch.nl
telefoonnummer: 06-15645721


Coyright by SISCCH
Created by HiaOnline